Marktconcert­serie sluit af met educatief concert

Het elfde en laatste Marktconcert op zaterdagmiddag 12 september a.s. wordt verzorgd door de (inval)organisten van de Basiliek (Frans Bullens, Ton Kos, Sydney Meuldijk, Ton Stevens & Jan Willems). Het weekend van 12/13 september is het open monumentenweekend (thema: ‘leermoment’), maar vanwege de Corona-maatregelen is een bezoek/bespeling van het Maarschalkerweerdorgel helaas niet uitvoerbaar.

Stichting Ludens heeft daarom besloten om het laatste Marktconcert vorm te geven als educatief concert. Tijdens dit concert zullen de organisten de werking van een pijporgel demonstreren, en ingaan op de historie van de verschillende types orgels en hun bijbehorende muziek.

Het educatieve gedeelte wordt afgerond met een mini-concert dat wordt afgesloten met een bespeling van alle vijf toetsinstrumenten die in het open monumentenweekend in de Basiliek aanwezig zijn.

‘Huis’-componist Frans Bullens heeft daarvoor een nieuwe compositie (Dialoog voor vijf) geschreven die tijdens dit Marktconcert in wereldpremière gaat. Uiteraard zullen de verrichtingen van de organisten via een beeldverbinding beneden op het grote scherm goed te volgen zijn.

Ook buiten dit Marktconcert kunt u tijdens de openstelling van de Basiliek (zowel zaterdag als zondag tussen 12.00 en 17.00 uur) verder kennismaken met de wondere wereld van het (pijp)orgel via een tentoonstelling over de restauratie van het Maarschalkerweerdorgel, een audiovisuele presentatie over de activiteiten van de Stichting Ludens en het bekijken c.q. bespelen van een demonstratieorgeltje van de Brabantse Orgelfederatie (het zogenaamde Doe-Orgeltje dat ook gebruikt wordt voor het Dierendagproject met basisscholen).

Terug naar boven