Jan Willems

Jan Willems (*1980) studeerde Hoofdvak Orgel & Kerkmuziek aan het Brabants Conservatorium bij Bram Beekman, welke vakopleiding hij in het voorjaar van 2008 succesvol afsloot. Daarnaast volgde hij bijvakken voor improvisatie bij Henco de Berg (vrije improvisatie) en Geert Bierling (liturgisch orgelspel). De basis voor dit alles werd gelegd aan het Dongens Muziekinstituut bij Frans Bullens, bij wie hij in 2001 cum laude het D-examen behaalde.

Voor zijn ontwikkeling als kerkmusicus volgde hij enkele koordirectiecursussen bij de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) en ontwikkelde dat verder aan het Brabants Conservatorium bij Ramon van den Boom en Martien van Woerkum. Aan de Folkwang Universität der Künste in Essen (D) verdiept hij zich sinds 2005 in de authentieke uitvoeringspraktijk van het Gregoriaans bij prof. Stephan Klöckner. Hij is dan ook mede-oprichter en dirigent van de Schola Bavonensis: een groep mannen die zich toelegt op het uitvoeren van zowel Gregoriaanse gezangen als gezangen uit het Nederlandstalig getijdengebed.

Na organist te zijn geweest van de Sint-Paulusabdij te Oosterhout en de Sint-Bavokerk te Raamsdonk, werd hij in 2007 benoemd tot hoofdorganist van de orgels van de Basiliek Sint-Jan-de-Doper te Oosterhout. In deze Basiliek is Jan naast kerkmusicus ook actief als artistiek adviseur bij de orgelserie die de Stichting Ludens hier jaarlijks organiseert. Ook zelf geeft hij regelmatig concerten, vaak samen met de sopraan Ilse van Wuijckhuijse, met wie hij een duo vormt. Het orgelspel van Jan is beluisteren op drie cd’s die tussen 2008 en 2011 zijn uitgebracht door de Brabantse Orgelfederatie (opname: ir. Henk Kooiker).

Naast organist is Jan ook nog dirigent van r.k. Jongerenkoor YRDV uit Raamsdonksveer, waarmee hij in 2014 het Nationaal Kampioenschap voor Jongerenkoren won. Ook dirigeert hij de Capella Catharina, het kamerkoor van de Catharinaparochie in Oosterhout. Als kerkmusicus zit hij bovendien in de redactie van het Gregoriusblad, het tijdschrift van de Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging (NSGV). In het dagelijks leven is hij als docent Aardrijkskunde verbonden aan het Stedelijk Gymnasium in Breda, waartoe hij in 2003 afstudeerde aan de Universiteit Utrecht als Sociaal Geograaf (afstudeerspecialisaties Historische Geografie & Muziekgeografie). Op deze school startte Jan in 2006 een Schoolkoor op, hetgeen sindsdien op hoogtijdagen van de school klassiek (van Gregoriaans tot Gershwin) en eigentijds meerstemmig repertoire ten gehore brengt.

Ton Stevens

Ton Stevens (1966, Oosterhout) is geboren en getogen in Hooge Zwaluwe (N-Br.). Reeds op jonge leeftijd werd hij bevangen door de piano en later het kerkorgel. Tijdens de middelbare schooltijd (Oelbert-gymnasium te Oosterhout) volgde hij pianolessen bij Jan Schuurmans (Made) en orgellessen bij Lambert van Eekelen (Zevenbergen). In die tijd was hij de vaste organist van de H. Willibrorduskerk te Hooge Zwaluwe (nu: restaurant Onze Kerk).

Na een studie fiscaal recht werden de muzieklessen voortgezet aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Hij studeerde daar piano bij Jacques de Tiège en orgel bij Maurice Pirenne. Deze studie werd voortijdig afgebroken door een langdurig verblijf in Duitsland.

Momenteel woont hij alweer geruime tijd in Oosterhout. In het dagelijkse leven is hij werkzaam als hoogleraar vennootschapsbelasting bij de Universiteit van Tilburg en als counsel bij Loyens & Loeff te Rotterdam. Daarnaast is hij al vele jaren als assistent-organist verbonden aan de St. Bartholomeuskerk te Zevenbergen.

Ook in de St. Jansbasiliek te Oosterhout treedt hij regelmatig op als (gast)organist, o.a. bij het St. Jan-koor en de Capella Catharina (www.capellacatharina.nl).

Ton is één van de muzikale adviseurs van de Stichting Ludens (www.stichtingludens.nl) die het Maarschalkerweerdorgel van de St. Jansbasiliek te Oosterhout promoot. Daarnaast is hij één van de huisorganisten van restaurant Onze Kerk (www.restaurantonzekerk.nl) te Hooge Zwaluwe. Samen met Cees Rijnders (verteller) vormt hij een duo dat o.a. een orgelsoap (‘Houts Marieke’) en een aantal orgelsprookjes (o.a. ‘De Leeuw is los!!!’) heeft bedacht en uitgevoerd.

Lessons and Carols

Het begint inmiddels een traditie te worden dat het concertseizoen wordt afgesloten met een kerstconcert. Dit vindt plaats op zondagmiddag 10 december 2017. De organisten Jan Willems, Frans Bullens & Ton Stevens zullen samen met het Raamsdonksveerse jongerenkoor YRDV en de Capella Catharina een Festival of Lessons & Carols verzorgen, geheel in Anglicaanse stijl.Lees verder