Vrienden van Ludens

In de Sint-Jansbasiliek wordt al sinds de Middeleeuwen muziek gemaakt. In de tweede helft van de negentiende eeuw is het orkest uit de kerk verdrongen en is het Maarschalkerweerdorgel daarvoor in de plaats gekomen. Tot op de dag van vandaag bestaat er in de Basiliek een schat aan muziek met drie koren, twee professionele kerkmusici, en een aantal amateurs, geconcentreerd rondom beide orgels.

Onze doelstelling

  • Behoud van het Maarschalkerweerdorgel (een rijksmonument uit 1890).
  • Het laten horen van het Maarschalkerweerdorgel in en buiten de kerkdiensten.
  • Jeugd- en volwasseneneducatie over het orgel en de kerkmuziek in het algemeen en het Maarschalkerweerdorgel in het bijzonder.
  • Instandhouding van de muzikale traditie rondom het Maarschalkerweerdorgel.

Onze activiteiten

  • Het organiseren van concerten in de Sint-Jansbasiliek rondom het Maarschalkerweerdorgel.
  • Het verzorgen van jeugdeducatie via onder meer het jaarlijkse Dierendagproject.
  • Het zoeken van sponsoren voor de instandhouding van het Maarschalkerweerdorgel en het stimuleren van de kerkmuziek rondom het Maarschalkerweerdorgel.

Wat krijgt u als Vriend?

  • Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van onze activiteiten.
  • De mogelijkheid om mee te werken aan het instandhouden van een eeuwenoude muzikale traditie rondom een historisch instrument.
  • De Stichting Ludens heeft ANBI- en CI-status. Uw gift is derhalve onder voorwaarden en binnen bepaalde drempelbedragen fiscaal aftrekbaar. Wij informeren u gaarne nader over de fiscale aftrekmogelijkheden.
Wordt vandaag nog vriend door contact op te nemen met de secretaris van de stichting Ludens.
Terug naar boven