Ludens Kerstconcert 2023: Festival of Lessons & Carols

Traditiegetrouw sluit de Stichting Ludens het jaar af met een kerstconcert dat aan de Oosterhoutse bevolking wordt aangeboden. Dit concert vindt plaats in de Basiliek Sint-Jan op zondag 17 december (aanvang: 15.00 uur). De toegang is gratis, maar tijdens het concert is er wel een collecte.

Dit jaar wordt het concert verzorgd door het parochiële kamerkoor Capella Catharina en het Raamsdonksveerse jongerenkoor YRDV, beiden onder leiding van stadsorganist Jan Willems. Op het programma een Festival of Nine Lessons & Carols, geheel in Anglicaanse stijl. Het Maarschalkerweerdorgel  zal koor- en samenzang begeleiden. Uiteraard zal het ook solistisch te horen zijn in een aantal passende orgelwerken.

Tijdens dit concert klinken afwisselend Christmas Carols en schriftlezingen. Zo ontvouwt zich geleidelijk het kerstverhaal, vanaf de eerste aankondigingen van de Messias tot de geboorte van Jezus Christus, in muziek en gesproken woord. In dit sfeervolle feest van lezingen en liederen wisselen koorzang en samenzang elkaar af. Inmiddels begint deze uit Engeland overgewaaide formule een tweejaarlijkse traditie te worden in de Basiliek.

Namens de Stichting Ludens en alle deelnemers van het kerstconcert Oosterhout: Welkom op het kerstconcert 2023 in de Basiliek!

Terug naar boven